Sağlık Bakanlığı içme suyu standartlarına bazı parametreler açısından uymayan sular ancak ileri arıtma yöntemleri ile (ters osmoz, nano filtrasyon gibi) arıtılabilirler. Evlerde bulunan su arıtma cihazlarından bu özellikleri taşıyanlar ancak arıtmayı tam sağlayabilirler